Trivselregler

Vi är alla medlemmar i brf. Troed och därigenom delägare i fastigheten. Genom ditt medlemskap i föreningen har du dispositionsrätt till den lägenhet du bor i. För att vi ska ha det så bra och trevligt som möjligt har styrelsen har tagit fram dessa trivselregler för att informera om några av de saker du behöver veta som medlem och boende i Brf Troed. 

Trivselreglerna är ett komplement till föreningens stadgar som reglerar föreningens verksamhet och vilka skyldigheter och rättigheter du och bostadsrättsföreningen har. 

Information

Föreningens stadgar är allmänt hållna och reglerar inte de vardagssaker som du som boende kanske undrar över: får jag grilla på balkongen, vem kontaktar jag om jag vill hyra en garageplats m.m.? Dessa vardagsfrågor hoppas vi att du här ska få svar på. Observera ändå att stadgarna och trivselreglerna är tvingande.

Du kan läsa trivselreglerna genom att klicka här.​