Grovtvättstuga

I källaren på Kvarnholmsgatan 8 (Brf. Kvarnen) finns grovtvättstuga och torkrum som är gemensamma för de tre husen i kvarteret. Bokningstavla finns utanför tvättstugan. Tvättning och torkning får inte ske mellan kl. 22.00.– 07.00.

Grovtvättstugan får ej användas som en ersättning för egen tvättmaskin i lägenheten.

Sophantering

Soprummet finns på gaveln på Troedsgatan 5 och disponeras av de tre föreningarna i kvarteret. ​

​KÄLLSORTERING

Kostnader för renhållning är en stor utgift för föreningen. Det är därför viktigt att källsorteringen sköts på rätt sätt. Ju bättre du sorterar desto mindre kostar sophanteringen.

I soprummet finns tydliga skyltar med utförlig information om hur sorteringen ska gå till.​​

GLÖM INTE ATT:

  • sopor under inga omständigheter får lämnas bredvid eller ovanpå kärlen
  • Sortera alla sopor innan de slängs. Restavfall är endast de sopor som inte går att återvinna
  • Det är förpackningar som skall återvinnas, inte vilka föremål som helst som är gjorda av glas/plast/metall. Ett motorblock i metallådan är inte OK
  • pappers- glas och plastförpackningar ska vara urtvättade innan de slängs
  • pappersförpackningar ska vara tillplattade innan de slängs
  • Organiskt avfall ska förpackas i de bruna kompostpåsarna som är speciellt avsedda för den här typen av avfall. Kompostpåsar finns att hämta i soprummet
  • farligt avfall får inte slängas i grovsoprummet
  • grovsopor transporteras genom egen försorg till Filborna återvinningsgård